Arquivo
TALWEG 01. LE PLI, 2013
Anne Heyvaert
Revista Ed. Pétrole Editions, Strasbourg, Francia, 2013. Obras / autores:
Les vagues #1. Les vagues #2 (As olas #1. As olas #2), Marine Lanier
Voir loin (ver lonxe), Maud Guerche
5 plis. 2 faces de Aurélie Mourier
Entre nous (entre nós). Mickaël Gamio
plexe et fracas (plexe e estrépito), Elise Alloin
Epreuves de reproduction, Yannis Pérez
Faux plis (falsas dobras), Anne Heyvaert.

Textos do antropólogo Tim Ingold, Nina Ferre-Gleize, Marianne Mispelaëre.

O obxectivo desta revista é producir e difundir obras múltiples vinculadas á idea do libro,cuyas formas e contidos estean intimamente unidos, establecendo para cada número un sistema arquitectónico particular conforme a unha temática concreta.

Dedican o seu primeiro número á dobra, seleccionando as obras baixo unha convocatoria pública. Partindo da idea da dobra constituínte do libro, ideouse un particular pregado de grandes follas de papel que permite a visión fragmentada e simultánea das súas dúas caras, posibilitando unha lectura a distancia variable. Así se libera gradualmente no despregado unha composición plástica ou textual en torno ao tema da dobra.
Datos técnicos:
Offset, 500 ej
7+1 dobras (offset, formato 33,5 x 20,9 cm/ abertos 67 x 83,5 cm) nun sobre de plástico

Palabras clave:
revista ensamblada

Ligazóns:
http://www.petrole-editions.com/editions/talweg01#
Ver Autor/es
Anne Heyvaert
Todos os dereitos reservados. 2014. www.editante.org
Arquivo
Lista de Artistas
Lista de Obras
Directorio
Qué é Editante
Equipo
Convocatoria
Nota legal
album ilustrado
edición de obxectos
fanzine
fotolibro
libro de artista
libro obxecto
revista ensamblada